Top management

Dyrektor ds. finansów i analizy


Aleksandr Aleksandrovich Karakai

Urodził się 19 września

Realizuje zarządzenie systemem jednostek finansowych wszystkich zakładów należących do grupy GIR. Jest odpowiedzialny za operacyjną efektywność i optymalizację procesów biznesowych.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej zakładów wchodzących w strukturę GIR: „Krasnoarmijski zakład materiałów dinasowych” SA, „Wełykoanadolski kombinat materiałów ogniotrwałych” SA. Wcześniej obejmował stanowisko dyrektora ds. gospodarki i finansów „Krasnohoriwskiego zakładu materiałów ogniotrwałych” SA Uzyskał 2 wykształcenia wyższych w takich kierunkach jak „Rachunkowość i audyt”, a także „Zarządzanie finansami organizacji i administracja”. Pomyślnie przeszedł kurs programu rozwoju zarządzania „PMD „Managerial Finance” /International Management Institute (MIM-Kyiv).

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Iurii Viktorovich Fomenko

Urodził się dnia 20 marca

Stał u początków GIR

W jego zakresie odpowiedzialności jest dobór optymalnych metod realizacji zadań produkcyjnych, a także rozszerzenie kanałów dystrybucji; rozwiązywanie strategicznych problemów związanych z realizacją produktów grupy firm GIR we wszystkich regionach jej obecności.

Uzyskał wykształcenie wyższe w kierunku „Podziemne wydobywanie kopalin”. Karierę rozpoczął w roku 1990. Od roku 1996 pracował w zakładach, obecnie należących do grupy firm GIR.

Dyrektor ds. strategii i rozwoju


Revaz Anzorovich Dzhodzhua

Urodził się dnia 31 października

Jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwami grupy GIR w części realizacji planów biznesowych, skutecznego współdziałania jednostek organizacyjnych, a także budowania skutecznego zespołu kierowników.

Określa realizację strategii rozwoju firmy. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej zakładów wchodzących w strukturę GIR: „Krasnoarmijski zakład materiałów dinasowych” SA, „Wełykoanadolski kombinat materiałów ogniotrwałych” SA. Wcześniej obejmował stanowisko dyrektora ds. gospodarki i finansów, generalnego dyrektora „Krasnohoriwskiego zakładu materiałów ogniotrwałych” SA, a także stanowiska kierownicze w „Georg Biosystems” Sp. z o.o. Uzyskał 2 wykształcenia wyższych. Kandydat nauk ekonomicznych. W 2015 r. z powodzeniem ukończył Program rozwoju zarządzania „Changes Management” /International Management Institute (MIM-Kyiv) and Adizes School/

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Guram Givievich Nemsadze

Urodził się dnia 2 stycznia

Założyciel grupy firm GIR

Do jego wyłącznej kompetencji należy wypracowanie wspólnej strategii grupy firm GIR, a także kontrola jej realizacji praktycznej; opracowanie nowych efektywnych kierunków w biznesie; kontrola działalności wszystkich jednostek organizacyjnych grupy.

 

Uzyskał wykształcenie wyższe w takich kierunkach jak „Finanse”, „Gospodarka i przedsiębiorczość”, a także „Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie”. Posługuje się 3. językami obcymi. Do utworzenia grupy firm GIR pracował jako zastępca dyrektora ds. finansowych w firmie budowlanej, a także jako dyrektor ds. gospodarki i finansów w „Krasnoarmijskim zakładzie materiałów dinasowych” SA.

Zespół GIR

Podstawą sukcesu każdej organizacji jest zawsze obecny duch jedności i spójności zespołu.

Dlatego management firmy na wszystkich poziomach zatwierdził koncepcję efektywnego zarządzania opartą na wartość zespołu.

Okazując troskę i lojalność w stosunku do pracowników, razem osiągamy szczyty profesjonalnych wyników i zaangażowania każdego!

Nasze unikalne doświadczenie i podejście do pracy wnosi znaczący wkład w rozwój przedsiębiorstwa i branży w ogóle.

Zaufanie, wzajemne wsparcie, szacunek i dążenie do rozwoju i wysokiego wyniku – podstawowe postulaty kultury korporacyjnej GIR.

Stawiamy sobie za cel być przykładem efektywnego zarządzania i przywództwa.