Misja i wartości

Nasza firma stara się odpowiadać najlepszym międzynarodowym zasadom zarządzania produkcji, a także uzupełnieniu zasad gwarantujących stabilność systemową największego segmentu gospodarki Ukrainy – branży hutniczej, w której materiały ogniotrwałe są niezastąpionymi materiałami w całej historii produkcji żeliwa i stali. Staramy się być nie tylko strategicznym producentem i dostawcą, ale także niezawodnym i niezastąpionym partnerem dla wszystkich naszych klientów!

Głównym priorytetem w organizacji naszej pracy jest ideologia wiecznych wartości, a także budowanie architektury jej stałych składników:

  • odpowiedzialność społeczna i ekologiczna dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń;

  • efektywność produkcyjna i ekonomiczna dzięki efektywnemu zarządzaniu wszystkimi aktywami firmy;

  • długoterminowa współpraca i dążenie do przywództwa w części wysokiej jakości, profesjonalizmu i orientacji na klienta;

  • uczciwość, rzetelność i pozytywne, dobrotliwe myślenie.

Najwyższą wartością naszej firmy jest zespół najlepszych specjalistów, oddanych swojej sprawie i dzielących wizji i dążenia kierownictwa.

Rozwój zawodowy i osobisty, kreatywne podejście i zadowolenie z procesu pracy – to jest to, co łączy cały zespół pracowników naszej firmy!

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest zachowanie czystości biosfery i różnorodności natury, dlatego jednej z docelowych strategii w dziedzinie ekologii jest ochrona środowiska i wydajność produkcji.

Platforma ideologiczna mająca na celu służenie synergią, łączącą wymienione wyżej postulaty – pozwala naszej firmie stale się rozwijać i doskonalić.

Mamy przekonanie w osiągnięciu wszystkich zdefiniowanych celów, których podstawą występują takie cechy jak profesjonalizm, uczciwość, szacunek i dążenie do doskonałości!