Odpowiedzialność społeczna

Społecznie odpowiedzialny biznes – to świadomy wybór firmy GIR.

Prowadzimy naszą działalność biznesową, obowiązkowo biorąc pod uwagę interesy społeczeństwa, uświadamiając nasz wpływ na społeczeństwo, państwo i każdego człowieka.

Odpowiedzialność społeczna to ważna zasada etyczna, która odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

Odpowiedzialność społeczna dla naszej firmy – to dobrowolny wkład w rozwój społeczeństwa w dziedzinie społecznej, gospodarczej, ekologicznej, wychodzący poza ramy określonego prawem minimum.

Jesteśmy absolutnie pewni, że duże firmy powinny przyczynić się do postępu społecznego w krajach prowadzenia swojej działalności biznesowej. Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby zaoferować wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego we wszystkich krajach, w których działa GIR.

Nasza firma stara się dbać o otaczających nas ludzi, zamieszkałych w miastach, gdzie znajdują się nasze zakłady produkcyjne. Nasze zakłady wyrobów ogniotrwałych – to przedsiębiorstwa urbanistyczne, budujące akademiki przedszkola, uzdrowiska, zapewniące zagospodarowanie terenu miast.

Odpowiedzialność społeczna dla przyszłości

GIR – jeden z większych podatników wśród przedsiębiorstw przemysłowych Ukrainy.

W ten sposób firma GIR wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarki Ukrainy i w zapewnienie dobrobytu jej obywateli.

Firma GIR stara się prowadzić swój biznes za pomocą metod zapewniających optymalną ochronę środowiska i minimalny wpływ na klimat.

Realizujemy ostrożne  podejście w części ekologicznej odpowiedzialności.

Zapewniamy klientom produkty o najwyższej jakości, zgodnie z ich wymaganiami, traktujemy ich szczerze na wszystkich etapach operacji biznesowych, spełniając wszystkie niezbędne wymagania klientów.