Dzięki „GIR-ENGINEERING”, mamy szerokie możliwości badania nowych rodzajów materiałów ogniotrwałych, jak i doskonalenia już istniejących.

„GIR-ENGINEERING”, wchodząca w strukturę grupy firm GIR, specjalizuje się w poprawie bieżącej produkcji w zakładach, wprowadzeniu innowacyjnych technologii dla promocji rynkowej produktów, opracowywaniu procedur technologicznych, a także usługach inżynieryjnych, doborze surowców, sprzętu i zarządzaniu projektami.

"GIR-ENGINEERING" oferuje szeroki zakres usług, wśród których:

  • badanie surowców i produktów gotowych (sformułowanie atrybutów fizykochemicznych środowiska nieorganicznego, jego struktury mineralogicznej, chemicznej i granulometrycznej)

  • dobór surowców

  • rozbudowanie linii technologicznych produkcji

  • dobór urządzeń

  • tworzenie dokumentów normatywno-technicznych.

    Świadczymy usługi obejmujące grupy danych linii konstrukcyjno-technicznej, chemicznych testów produktów, prac naukowo-badawczych, tworzenia technologii, a także projektowania technologicznego.