„Krasnogorovka Refractory Plant” PJSC przedstawia swoją wyjątkowość w produkcji wszelkiego rodzaju materiałów ogniotrwałych siłami jednego kompleksu produkcyjnego. Dysponujemy własną produkcją krzemionkową i szamotową, nowoczesnymi liniami technologicznymi i liniani do produkcji pojedynczych wyrobów każdej kategorii trudności. Umożliwia to scentralizowaną kontrolę jakości produktów i terminowe wykonanie zamówienia. Powyższe zalety są szczególnie ważne podczas realizacji trudnych i odpowiedzialnych projektów.

Biorąc pod uwagę odpowiedniki innych producentów i wyraźne wysokie charakterystyki podstawowych wskaźników normatywnych, można stwierdzić, że osiągnęliśmy optymalną proporcję faz syntetyzowanych. To podejście zapewnia minimalne zmiany wymiarów produktów w procesie pracy w wymaganych temperaturach i sprzyja dłuższemu okresowi użytkowania urządzeń cieplnych bez napraw

Innowacyjność. Jesteśmy zawsze o krok przed

Dziś możemy obserwować intensyfikację procesów metalurgicznych. Aby w pełni zaspokoić popyt na produkty ogniotrwałe, stale rozwijamy i produkujemy nowe rodzaje wyrobów ogniotrwałych o wysokiej jakości.

„Krasnogorovka Refractory Plant” PJSC indywidualnie stworzył i wdrożył do produkcji technologii wykonania produktów korundografitowych.

„Krasnogorovka Refractory Plant” PJSC – jedyny zakład na Ukrainie, produkujący wyroby ze szkła kwarcowego do bezciśnieniowego podawania metalu z kadzi pośredniej do krystalizatora (szklanki) i do ochrony strumienia metalu przed utlenianiem (rury).

Są one używane w ciągłego odlewania stali, a także do służby w różnych urządzeniach cieplnych podczas wysokiego obciążenia cieplnego (dysze, tygle, łódeczki, pokrowce, osłony i inne drobnopojedyńcze produkty). Produkowane są wyroby ze szkła kwarcowego metodą odlewania odśrodkowego, a temperatura ich stosowania wynosi 1540-1650 °C.

Trwałość produktów wygląda następująco:

  • Szklanki – od 1 wytapiania (stali marki Ѕт 44,2 zawartość Mp 0,95 %, Ѕт 52 zawartość Mp 1,42 %) do 3. wytapiań (stal marki A st, zawartość Mp 0,43-0,46 %);
  • Rury – do 3. wytapiań (stali marki 3sp, 5ps, W).

Zalety

Wyroby ze szkła kwarcowego zawodzą pod strumień metalu bez wstępnego podgrzewania

Niskie przewodnictwo cieplne

Eliminująca tworzenie narostów w kanale i otworach spustowych

 Tworząca dodatkowe wygody przy zmianie produktów

Proporcjonalność

Przy odlewaniu stali ściany wyrobów zużywają się równoważne ilości stali wylanej

Powierzchnia zewnętrzna produktu kwarcowego po pracy pokrywa się warstwą krzemianów fluoro-wapniowych, pełniącą funkcję ochronną.

Zupełnie nowa produkcja wyrobów korundografitowych

Specjaliści „Krasnogorovka Refractory Plant” PJSC zawsze trzymają rękę na pulsie najnowszych technologii, dlatego opanowali produkcję wyrobów korundografitowych.

Wykonujemy dostawy seryjne  innych materiałów ogniotrwałych do ciągłego odlewania stali.

Do prasowania długich korundografitowych produktów marki KG (szklanek odlewniczych, zatykarki jednolite), które są używane w urządzeniach do ciągłego odlewania stali, zainstalowaliśmy hydrostat modelu G20МN. Prasowanie odbywa się w sposób izostatyczny w powłoce poliuretanowej, która jest osprzętem prasowym hydrostatu modelu G20МN.

Wyjątkowe opracowanie mieszanek startowych

W roku 2004 „Krasnogorovka Refractory Plant” PJSC zatwierdził metodę wykonania mieszanek ogniotrwałych startowych zawierających węgiel do zasypywania kanału rozlewniczego szklanki kadziowej marek ZKS-1, ZKS-2, ZKS-3, ZKS-4 według TU U 26.2-00190503-272:2005 z właściwościami.

Mieszanki startowe zapewniają równomierne odkrywanie otworu spustowego do stali szklanki zamknięcia zasuwowego, która wynosi od 95,6 % do 99% w różnych warunkach zakładów metalurgicznych. To zapewnia równomierny strumień i najmniejszy rozprysk metalu.

Opracowane mieszaniny startowe według składu chemicznego i ziarnistości są w pełni zgodne z mieszankami „Feroline” firmy „Vesuvious” Niemcy. Tak śmiało możemy stwierdzić, że stworzyliśmy produkt światowej jakości.

Ilości produktów korundowych, budzące zaufanie

Stworzyliśmy nową technologię produkcji:

betonowych korundowych niewypalanych bloków muszlowych marki KBG-95 – odporność 95 wytopień (15675 t stali),

betonowych korundowych niewypalanych szklanek kadziowych marki KBC-95 – odporność 15 wytopień (2475 t stali),

betonowych korundowych z dodatkami niewypalanych szklanek-zbieraczy marki KDBS-85 – odporność 2 wytopienia (330 t stali).

Nasi specjaliści opanowali produkcję mieszanek ogniotrwałych korundowych i mulitokorundowych betonowych z dodatkami marek SKC-90 i SMKC-80.

Wyniki naszej pracy mówią same za siebie, bo w roku 2004 w warunkach wydziału wielkich pieców PJSC „Mariupol Metallurgical Works named after Illich” został wykladany zdejmowany „dziób” odlewniczy dla rynny kołyszącej pieca wielkiego. Podczas wykładania został używany nasz beton ogniotrwały z korundowej mieszanki cementowej marki SKC, a przez dziób przepuszczono około 115000 ton żeliwa. Również wykonywaliśmy i dostarczaliśmy mieszankę korundowęglowokrzemionową dla wykładzin pokryw rynien linii „Southwire” w PJSC „Artyomovsk Non-Ferrous Metals Processing Works”.

KReP

produkuje produkty dla następujących branż:

METALURGIA

BUDOWA MASZYN I OBRÓBKA METALI

BUDOWA

PRZEMYSŁ CHEMICZNY I PETROCHEMICZNY

PRZEMYSŁ KRZEMIANY

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

ENERGIA CIEPLNA I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

SUROWCE